ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

 

นายกเทศมนตรี
 

0-7336-2484
 

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป
 
0-7336-2485
0-7336-2486
0-7336-2487

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป (1)
 
ต่อ  102

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป (2)
 
ต่อ  103

เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ต่อ  104

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป
 
ต่อ  105

ส่วนการคลัง/พัสดุ
 
ต่อ  106

หัวหน้าส่วนการคลัง
 
ต่อ  107

หัวหน้าสำนักปลัด
 
ต่อ  109
วิเคราะห์นโยบายและแผน ต่อ  110
 

งานจัดเก็บรายได้
 
ต่อ  111

นักวิชาการศึกษา
 
ต่อ  112

ห้องวิทยุ หอกระจายข่าว 
ต่อ  113
ส่วนโยธา ต่อ  114
ป้อมยาม  ต่อ  116
โทรสาร 
 
0-7325-3427
Call Center 0-7336-2488

 

 

 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล  *
หมายเลขโทรศัพท์  *
E-mail  *
ข้อความ  *
   สำเนาข้อความนี้ไปยังอีเมล์ของคุณ
  Security Image
 
 *
  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY