โครงสร้างการบริหารงาน
กองการศึกษา

กองการศึกษา
 
นางสาวปารวี   สำเร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นักวิชาการศึกษา

นางสาวรอมือล๊ะ   ยีปูเต๊ะ
ครู คส.1

นางสาวรอฆาย๊ะ   ซาและ
ครูผู้ดูเลเด็ก
นางสาวมารีแย  กาซา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอาแอเสาะ  โตะปิ
ครูผู้ดูเลเด็ก
 

นางสาวไซนับ   อาแด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
โครงสร้างการบริหารงาน
- โครงสร้างองค์กร
- กองการศึกษา
- กองช่าง
- กองคลัง
- สำนักปลัด
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
- คณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY