การดำเนินงาน
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
More>>
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
More>>
แผนการดำเนินงาน
More>>
แผนอัตรากำลัง
More>>
รายงานประเมินผลแผน
More>>
ผลการปฏิบัติงาน
More>>
ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
More>>
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2556 - 2557
More>>

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY