กิจกรรมเด่น
พิธีเปิดตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป
งานแถลงข่าวตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลท่าสาป
งานตาดีกาสัมพันธ์ตำบลท่าสาป ประจำปี 2560
งานมหกรรมแสดงสินค้าเดอะหลาด สองฝั่งคลอง 5-7 พฤษภาคม 2560
งานกีฬาต้านยาเสพติด"ท่าสาปเกมส์"ครั้งที่ 16
พิธีเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น(ย้อนอดึตเมืองยะลา ๒ ฝั่งคลองสามวัฒนธรรม)ประจำปี 2560
บรรยากาศแห่ขบวนช้าง งานตลาดนัดภูมิปัญญาฯ
โครงการ Big Cleaning Day ชุมชนท่าสาปสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สู่จังหวัดยะลาสะอาด
งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนบ้านท่าสาป
   1 2 3 4 5 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY