ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่สำคัญทางศาสนา
More>>
สถานที่ท่องเที่ยว
More>>
ข้อมูลชุมชน
More>>
ข้อมูลทั่วไป
More>>
ประวัติตำบลท่าสาป
More>>

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY