โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาป
 
นายมะสดี   หะยีปิ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป


 
 นายยาลี   มารีนิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป
 
นายมะรอนิง  คาเร็ง
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

 
นางสุพัตรา  เนียมน้อย
เลขานุการ นายกเทศมนตรี
โครงสร้างการบริหารงาน
- โครงสร้างองค์กร
- กองการศึกษา
- กองช่าง
- กองคลัง
- สำนักปลัด
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
- คณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY