สถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำสำเภาทอง
ถ้ำสำเภาทอง
ถ้ำสำเภาทอง อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตตำบลหน้าถ้ำและตำบลท่าสาป ห่างจากถนนสายหลักประมาณ 300 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เดินทางจากตัวเมืองยะลาประมาณ 5 กิโลเมตร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลท่าสาป โทรศัพท์ 073-362485-7

[ +zoom ]
สถานที่ท่องเที่ยว
- ถ้ำสำเภาทอง
- ทางเลียบแม่น้ำ
- บึงกำปั่น
- บ้านโบราณ
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY