รายงานผลงบการเงิน
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556

รายงานผลงบการเงินปีงบประมาณ 2556

งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
งบทรัพย์สิน (นกแบบใหม่)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
งบแสดงฐานการเงินและเงินสะสม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
เงินรับฝากประกอบงบแสดงฐานะ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
รายรับ - รายจ่าย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
รายงานผลงบการเงิน
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2559
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2554
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY