ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลพื้นฐาน
- สถานที่สำคัญทางศาสนา
- สถานที่ท่องเที่ยว
- ข้อมูลชุมชน
- ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติตำบลท่าสาป
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY