โครงสร้างการบริหารงาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
นายดานียา  เจ๊ะสนิ
ประธาสภาเทศบาสตำบลท่าสาป
นายมะนาวี  สาบา
รองประธานสภาเทศบาสตำบลท่าสป
นายชานนท์  สาและ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
นายดานียา  เจ๊ะสนิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายมะนาวี  สาบา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายอับดุลอาซิ  เจ๊ะนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายรอซ๊ะ  มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายมะไซดี  สะอะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายฮาโรง  โซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายอาหามะ  ซาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายดือรอฮะ  สาแล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นางสาวสารีพ๊ะ  บุญมาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายมะนาเส  มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 1
นายนัสรี  มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2
นายมะเพาซี  เปาะหารง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
เขต 2

 

โครงสร้างการบริหารงาน
- โครงสร้างองค์กร
- กองการศึกษา
- กองช่าง
- กองคลัง
- สำนักปลัด
- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
- คณะผู้บริหาร
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY