เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ ปี 2559
1. ข้อมูลเบื้องต้น อ่านเอกสาร PDF
2. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
3. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
4. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559 อ่านเอกสาร PDF
5. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านเอกสาร PDF
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณภายจ่ายทั่วไป อ่านเอกสาร PDF
7. รายงานประมาณการรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
8. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  อ่านเอกสาร PDF
9. รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  อ่านเอกสาร PDF
10.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านเอกสาร PDF
เทศบัญญัติ
- เทศบัญญัติ ปี พ.ศ. 2561
- เทศบัญญัติ ปี 2559
- เทศบัญญัติ ปี 2558
- เทศบัญญัติ ปี2557
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY