แผนพัฒนา 3 ปี
- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY