การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การดำเนินงาน
- แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2556 - 2557
- ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
- ผลการปฏิบัติงาน
- รายงานประเมินผลแผน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการดำเนินงาน
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY