โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
 
More>>
กองการศึกษา
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา
More>>
กองช่าง

รายชื่อผู้บฎิบัติงานในส่วนโยธา

More>>
กองคลัง
 

เจ้าหน้าที่ผุ้ปฎิบัติงานในส่วนการคลัง

More>>
สำนักปลัด
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานสำนักปลัด และภาระกิจ
More>>
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
More>>
คณะผู้บริหาร
รายชื่อคณะผู้บริหาร
More>>

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY