รายงานผลงบการเงิน
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553

รายงานผลงบการเงิน
งบทดลอง
งบทดลอง ณ วันที่ ตุลาคม 2552 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบทดลอง ณ วันที่ พฤศจิกายน  2552 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบทดลอง ณ วันที่ ธันวาคม  2552 รายละเอียดเอกสาร PDF    
งบทดลอง ณ วันที่ มกราคม  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบทดลอง ณ วันที่ กุมภาพัน  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบทดลอง ณ วันที่ มีนาคม  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบทดลอง ณ วันที่ เมษายน  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบทดลอง ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 2553 อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
งบทดลอง ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2553 อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
งบทดลอง ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2553 อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
งบทดลอง ณ วันที่ 31  สิงหาคม   2553 อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
   
 
 
รายงานผลงบการเงิน
งบรับ จ่ายเงินสด
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ ตุลาคม  2552 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ พฤศจิกายน  2552 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ ธันวาคม  2552 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ มกราคม  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ กุมภาพันธ์  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF      
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ มีนาคม  2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบรับ - จ่ายเงินสด  ณ วันที่ เมษายน   2553 รายละเอียดเอกสาร PDF
งบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 2553 อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
งบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2553 อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
งบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2553   อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
งบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31  สิงหาคม   2553   อ่านเอกสารไฟล์ PDF หรือ XPS
   

 

รายงานผลงบการเงิน
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2559
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2554
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY