รายงานผลงบการเงิน
รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
งบแสดงฐานการเงิน  
เงินสะสม  
งบทรัพย์สิน  
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)  

[ +zoom ]
งบแสดงฐานะการเงิน

[ +zoom ]
เงินสะสม

[ +zoom ]
งบทรัพย์สิน

[ +zoom ]
งบทรัพย์สิน (ต่อ)

[ +zoom ]
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
รายงานผลงบการเงิน
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2560
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2559
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2558
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2557
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2555
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2554
- รายงานผลงบการเงินประจำปี 2553
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY