พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ม.9)
 
1. คู่มือ หรือ คำสั่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านเอกสาร PDF
2. ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่านเอกสาร PDF

 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ม.9)
ดูทั้งหมด

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY