ข่าวสาร
คณะสาวงามผู้เข้าประกวดธิดาชาวสวน ประจำปี 2560 ณ ตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2560
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้
รายการเช้านี้ที่หมอชิต ณ ตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาเทศบาาลตำบลท่าสาป เรื่อง เรียกประชมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าสาป เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
โครงการซ่อมแซมถนนถนน คสล.สายทางซอยสาลอ หมู่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
   1 2 3 4 5 ... 19

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY