กิจกรรมเด่น
งานกีฬาต้านยาเสพติด"ท่าสาปเกมส์"ครั้งที่ 16
พิธีเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น(ย้อนอดึตเมืองยะลา ๒ ฝั่งคลองสามวัฒนธรรม)ประจำปี 2560
บรรยากาศแห่ขบวนช้าง งานตลาดนัดภูมิปัญญาฯ
โครงการ Big Cleaning Day ชุมชนท่าสาปสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สู่จังหวัดยะลาสะอาด
งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนบ้านท่าสาป
นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ร่วมงาน"อาซูรอสัมพันธ์"ประจำปี 2559 ณ ลานเอนกประสงค์(สถานีอนามัยหลังเก่า)
เทศบาลตำบลท่าสาป จัดโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
.นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการประกวดบ้านสะอาด ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป
นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป พบปะพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลา และผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม กรณีศึกษา"การผลิตข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ"
เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา หมู่ 2 บ้านปายอ
   1 2 3 4 5 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY