กิจกรรมเด่น
ประมวลภาพไฟไหม้โรงงานเซาวท์แลนด์รับเบอร์
ภาพประมวลเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าสาปได้ช่วยกันดับไฟเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเซาท์แลนด์รับเบอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลาประมาณ 22.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าสาป
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลท่าสาปได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาโครงการที่จะดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556
ระมวลภาพส่งเจ้าหน้าที่ย้าย
ประมวลภาพส่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนย้ายไปองค์การส่วนตำบลเอราวัณ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลท่าสาปประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลท่าสาป ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
นายกรับโล่
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายมะสดี  หะยีปิ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป  เข้าร่วมการประชุมและรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕
พบปะยามเช้า
อบต.ท่าสาป ได้เชิญหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า
ปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ รณรงค์ลดโลกร้อน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายเดชรัฐ สิมศิริ ให้เกียรติร่วมขบวนปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ นำส่งของมาแลกขยะ 
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 17.30 1 น.
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อบต.ท่าสาปได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้ถูกต้อง และการออกกำลังกายให้ถูกวิธี
   1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY