กิจกรรมเด่น
แจกบัตรผู้พิการ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.ท่าสาป ได้ลงพื้นที่ เพื่อแจกบัตร Pinphone ให้กับชาวบ้านต.ท่าสาป ที่มีความพิการ เพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านได้มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้น

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทุกภัย ตำบลท่าสาป


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลท่าสาปที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม โดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพให้กับชาวบ้าน มีการช่วยเหลือในด้านการขนย้านข้าวของ และแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน
 

รับรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
นายมะสดี  หะยีปิ  นายกอบต.ท่าสาป เข้าเฝ้ารับเข็มรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ พระตำหนักทักษิญราชนิเวศน์
โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาและโครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฏอน
โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาและโครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฏอน
ต้นกล้าอาชีพ

ต้นกล้าอาชีพ (25 กย. - ตค. 2552)สนับสนุนผู้ว่างงานและผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีโอกาสมีงานทำ
JUST SAY NO

อบต.ท่าสาปได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดใหหมู่บ้าน

การทำประชาคมโดยผ่านสี่เสาหลัก
อบต.ท่าสาปต้อนรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ซึ่งมาเยี่ยมเยือนดูผลงานโครงการไทยเข็มแข็งและการทำประชาคม โดยผ่านสี่เสาหลัก 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552
นายก อบต.ท่าสาปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาพื้นที่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
   1 ... 16 17 18 19 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY