กิจกรรมเด่น
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป
.นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนประเมิน(LPA)ประจำปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลท่าสาป ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 lสิงหา มหาราชินี
เทศบาลตำบลท่าสาป จัดโครงการจัดเวทีประชาคม(เกาะลอย)
เทศบาลตำบลท่าสาปเดินขบวนรณรงค์ออกเสียงประชามติ
จัดโครงการเสริมสัมพันธ์สมานฉันท์ละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในเขตพื้นที่
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการเยี่ยมเยียนมัสยิด และสุเหร่าตำบลท่าสาป เดิอนรอมฎอน (ประเพณีถือศีลอด) ประจำปี 2559
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559
   1 2 3 4 5 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY