กิจกรรมเด่น
งานวันเด็กแห่ชาติ ประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประมวลภาพกิจกรรม "ขอบคุณด้วยรักและห่วงใย ผู้ปฎิบัติงานเทศบาลตำบลท่าสาป
ประมวลภาพกิจกรรม"ขอบคุณด้วยรักและห่วงใย ผู้ปฎิบัติงานเทศบาลตำบลท่าสาป"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างสำนักงานพลังานจังหวัดยะลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างเทศบาลตำบลท่าสาปร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โครงการประกวดบ้านสะอาด ประจำปี 2558
รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทองค์กรดีเด่นระดับประเทศ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแบบมีส่วนร่วม
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อนผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย
   1 2 3 4 5 ... 19

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY