กิจกรรมเด่น
เวทีประชาคม โครงการมาแลท่าสาป ณ บริเวณใต้ร่มไม้ริมแม่น้ำปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน FIX IT CENTER
พิธีเปิดโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายมุสลิม เข้าสุนัติหมู่ ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่าสาปเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลท่าสาป ประจำปี 2559
โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
   1 2 3 4 5 ... 20

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY