งบแสดงผลการดำเนินงาน ประกาศ ณ 21 เมษายน 2552
งบแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม  2552 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ประกาศ ณ วันที่ 21  เมษายน  2552
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประกาศ ณ 14 มค. 2552

งบแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม  2251 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ประกาศ ณ 14  มกราคม  2552

รับสมัครคัดเลือกพนักงาน

อบต.ท่าสาป รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ขอเชิญเสนอราคาโดยราคาพิเศษ
อบต.ท่าสาป ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
รับโอนพนักงาน

อบต.ท่าสาป มีความประสงค์ขอรับโอนพนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 อัตราสนใจติดต่อ 0-7325-3427  

 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552
นายก อบต.ท่าสาปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาพื้นที่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
การทำประชาคมโดยผ่านสี่เสาหลัก
อบต.ท่าสาปต้อนรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ซึ่งมาเยี่ยมเยือนดูผลงานโครงการไทยเข็มแข็งและการทำประชาคม โดยผ่านสี่เสาหลัก 
JUST SAY NO

อบต.ท่าสาปได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดใหหมู่บ้าน

ต้นกล้าอาชีพ

ต้นกล้าอาชีพ (25 กย. - ตค. 2552)สนับสนุนผู้ว่างงานและผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีโอกาสมีงานทำ
โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาและโครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฏอน
โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาและโครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฏอน
รับรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
นายมะสดี  หะยีปิ  นายกอบต.ท่าสาป เข้าเฝ้ารับเข็มรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ พระตำหนักทักษิญราชนิเวศน์
   1 ... 15 16 17 18 19

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY