ดับไฟ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ดับไฟไหม้สวนลางสาดของชาวบ้าน
บรรยากาศลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนกลุ่มอาชีพ
ลงทะเบียนกลุ่มอาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา
รับมอบสิ่งของพระราชทาน
รับมอบสิ่งของพระราชาน จากกองกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44
ช่วยเหลือผู้เสียหายบ้านพังถล่ม
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนางสาวซูไฮนี เจะแลง เจ้าของบ้านที่ลัมพังเสียหายทั้งหลังและจัดสถานที่พักชั่วคราวพร้อมมอบอุปกรณ์ยังชีพ
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
ฉีดพ่นหมอกควันบ้านปือเราะ หมู่ที่ 5 ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป
ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6/2557
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลท่าสาป (พ.ศ.2558 -2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ส่งตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอล
ส่งตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมโครงการ "เพิ่มพูนพลังเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ชายแดนใต้น่าอยู่"
โครงการเยี่ยมเยียนมัสยิดและสุเหร่าตำบลท่าสาป
เยี่ยมเยียนมัสยิดและสุเหร่าในตำบลท่าสาป จำนวน 20 แห่ง
เป็นประธานในพิธีเปิด
เป็นประธานในพีธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ท่าสาปเกมส์ 2557"
ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
นางปารวี สำเร หวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบตู้ประชาสัมพันธ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
ประชุมสภาสันติสุข
ร่วมประชุมสภาสันติสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป
ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เขตเมือง
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาปร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ.เขตเมือง
ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล
ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป ประจำปี 2557 ครั้งที่ 5/2557
ปรองดองสมานฉันท์ ก้าวพ้นความขัดแย้ง คืนความสงบสุขสู่สังคมไทย
วันนี้ (21 มิถุนายน 2557) นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ก้าวพ้นความขัดแย้ง คืนความสงบสุขสู่สังคมไทย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาป
เทศบาลตำบลท่าสาปจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาป
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป ลงพื้นที่บ้านคลองสะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
แจกป้ายไวนิลซีกีรหลังละหมาด
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาปลงพื้นที่แจกป้ายไวนิลซีกีรหลังละหมาด
   1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 19

  เทศบาลตำบลท่าสาป   ทำเนียบบุคลากร   รายงานผลงบการเงิน
เทศบาลตำบลท่าสาป
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 0-7336-2488
Copyright by thasap.go.th Create by : Tonnam Multimedia 086-9638666
Engine by MAKEWEBEASY