ท่ า ส า ป เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว


 
ตำบลก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล
ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
รักษ์สิ่งแวดล้อม
  
 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
บนพื้นฐานของความเสมอภาค
 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลท่าสาป
ท่านสามารถแจ้งเบาะแส/พบเห็นการประพฤติมิชอบ
ผ่านช่องทาง Line Official โดยสามารถแสกน QR cade
เมื่อเราได้รับข้อความของท่านแล้ว จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนจะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

image
 

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com