ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวายังกูเละ (สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าสาป)

อัพเดทล่าสุด: 2018-12-11  |  1045 ผู้ชม  |  สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าสาป

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ดูแลโดยคณะของนายมะยาเต็ง สาเมาะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป วายังกูเละหรือหนังตะลุงสองภาษา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังจะสูญหายไป โดยปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่คณะที่ยังรับแสดงในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือคณะของนายมะยาเต็ง หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “หนังเต็งสาคอ ตะลุงบันเทิง” หลังจากที่มีความสามารถในด้านหนังตะลุงและได้สืบทอดมาเป็นเวลานาน ทางคณะจึงจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับหลังตะลุง เช่น การแกะหนังตะลุง การแสดงหนังตะลุง โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั้ง เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=7Mh1HMDgHR0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zM_rzBHXIqCPX_gH17DaUaW3wqQk3kMs_gpnQ-1OdIb58fJ1NEMghN68 https://www.youtube.com/watch?v=cGTZQwOW-28 หรืออ่านสกู๊ปข่าวเพิ่มเติมที่ http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNSOC6105020010003 http://www.thaihealth.or.th/partnership/Content/38174-%20เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน%20“วายังกูเละ%20ตะลุงมาลายู”.html

Powered by MakeWebEasy.com