กิจกรรมเด่น (ช่วง พ.ศ.2553-2561)

งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2553 วัน พฤหัสบดี  ที่  14  มกราคม  2553 ณ โรงเรียนบ้านาท่าสาป  หมู่ที่  1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2554 นายมะรอนิง  คาเร็ง รองนายกอบต.ท่าสาป เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "กิจกรรมพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย" ณ.ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านท่าสาป  

นายกฤษฎา บุญราช ผวจ. ยะลา มอบถุงยังชีพบ้านสาคอ หมู่ที่ 4 ต.ท่าสาป อ.ยะลา จ.ยะลา พร้อมให้คำแนะนำ แก่ชาวบ้าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 2554 ชุดแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์แพทย์ทหารบกภาคใต้ มาให้บริการประชาชนตำบลท่าสาปที่สถานีอนามัยท่าสาป

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น นายมะสดี หะยีปิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านท่าสาปให้เป็นประธานมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป 

ลงพื้นที่ดับไฟไหม้สวนลางสาดของชาวบ้าน

รณรงค์รักษาความสะอาด ต้อนรับเดือนรอมฎอน ณ มัสยิด/สุเหร่า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป

ร่วมกันเปิดถนนสาย  418  (บ้านาท่าสาป-คลองขุด) วัน พฤหัสบดี  7  มกราคม   2553

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายมะสดี  หะยีปิ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป  เข้าร่วมการประชุมและรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 อบต.ท่าสาปได้เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป รับประกาศเกียรติคุณแก่ เทศบาลตำบลท่าสาป มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่ายกย่อง กรณีเพลิงไหม้โรงทำยางแผ่นรมควัน

สมาคมทางการเคลื่อนไหวสากล, หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 47 และหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 11 มอบรถสามล้อโยก-รถวิลแชร์ แก่ผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว ต.ท่าสาป และ ต.ตาแซะ จำนวน 9 คัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 2554  งานบุญมัสยิดดารุสลามบ้านลิมุด ภายในงานมี Big Bike ซึ่งมาจากมาเลเซีย ปัตตานี นราธิวาส และยะลาเข้าร่วมทำบุญ

วันที่ 27-28 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้บริการน้ำให้กับโรงเรียนบ้านท่าสาปเนื่องในกิจกรรม "เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 "เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  

เทศบาลตำบลท่าสาปจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาป

เดินสายไฟ (ชั่วคราว) ให้กับนางสาวซูไฮนี เจะแลง เจ้าบ้านที่ได้รับความเสียหาย

การถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านช่าง ฝีมือพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน  เรื่อง “การจักสานใบเตยหนาม” เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลท่าสาป ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

นายมะสดี  หะยีปิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานอำเภอสัมพันธ์  เมื่อวัน  เสาร์  ที่  24  กรกฎาคม 2553

จังหวัดยะลาได้จัดงานวันท้องถิ่น ไทย ประจำปี 2554 ณ สนามโรง พิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา

อบต.ท่าสาป และอสม.หมู่บ้าน ได้ไปศึกษาดูงานสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติบางม่วง จ.พังงา และศึกษาดูงาน OTOPของจ.กระบี่

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายมะสดี หะยีปิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้รับเชิญเป็นประธานพิธีมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร "วันแห่งความสำเร็จ" ให้แก่นักเรียนปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)

Powered by MakeWebEasy.com