กิจกรรมเด่น

การถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านช่าง ฝีมือพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน  เรื่อง “การจักสานใบเตยหนาม” เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔

นายก อบต.ท่าสาปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาพื้นที่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปมอบผลอินทผลัม  อาหารและเครื่องดื่มให้กับชาวบ้านตำบลท่าสาป  ในเดือนรอมฎอน  เมื่อวัน  พฤหัสบดี  ที่  11  สิงหาคม  2553 

อบต.ท่าสาป ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในตำบล และหน่วย ฉก. และ นพส. ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

อบต.ท่าสาป ได้เชิญหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ในนามของวุฒิสภาแสดงความ ห่วงใยชาวยะลาที่ประสบอุทกภัย และได้แจกถุงยังชีพให้กับ ประชาชน 3 ตำบล

โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางด้านสายตาและโครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฏอน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายเดชรัฐ สิมศิริ ให้เกียรติร่วมขบวนปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ นำส่งของมาแลกขยะ 

ขอเชิญเข้าร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 17.30 1 น.

ตาดีกาสัมพันธ์ครั้งที่ 1  ประจำปี  2553เพื่อเสริมให้นักเรียนตาดีกาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เป็นการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม

เทศบาลตำบลท่าสาปประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป

ประมวลภาพส่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนย้ายไปองค์การส่วนตำบลเอราวัณ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

อบต.ท่าสาปได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับยาเสพติดใหหมู่บ้าน

นายมะสดี  หะยีปิ  นายกอบต.ท่าสาป เข้าเฝ้ารับเข็มรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ พระตำหนักทักษิญราชนิเวศน์

ต้นกล้าอาชีพ (25 กย. - ตค. 2552)สนับสนุนผู้ว่างงานและผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีโอกาสมีงานทำ

อบต.ท่าสาปต้อนรับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ซึ่งมาเยี่ยมเยือนดูผลงานโครงการไทยเข็มแข็งและการทำประชาคม โดยผ่านสี่เสาหลัก 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2554 อบต.ท่าสาปได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง สส. และ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่สนามโรงเรียนบ้านท่าสาป

 เมื่อ 28 มิถุนายน 2554 อบต.จัดกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการออกซุ้มขายขนมพื้นบ้าน ที่ โรงเรียนบ้านลิมุด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลท่าสาปที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม โดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพให้กับชาวบ้าน มีการช่วยเหลือในด้านการขนย้านข้าวของ และแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน  

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.ท่าสาป ได้ลงพื้นที่ เพื่อแจกบัตร Pinphone ให้กับชาวบ้านต.ท่าสาป ที่มีความพิการ เพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านได้มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้น

ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปลูกต้นไม้จำนวน 1,300 ต้น บริเวณเชิงสะพานบ้านท่าสาป - คลองขกุด ทางสายหลวงสาย ๔๑๘

เมื่อวันที่ 28 ธค. 54 อบต.ท่าสาปร่วมกับโรงเรียน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมจัดประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

งานส่งเสริมศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านประจำปี  2553 (การแสดงดิเกฮูลู) และร่วมเฉลิมฉลองถนนสาย 418

งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2553 วัน พฤหัสบดี  ที่  14  มกราคม  2553 ณ โรงเรียนบ้านาท่าสาป  หมู่ที่  1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ร่วมกันเปิดถนนสาย  418  (บ้านาท่าสาป-คลองขุด) วัน พฤหัสบดี  7  มกราคม   2553

อบต.ท่าสาป จัดโครงการ เข้าสุนัตหมู่ประจำตำบลท่าสาป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 เพื่อสนับสนุนประเพณีตามหลักทางศาสนาอิสลาม ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2553

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายมะสดี  หะยีปิ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป  เข้าร่วมการประชุมและรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เทศบาลตำบลท่าสาป ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

Powered by MakeWebEasy.com