ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms

645 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม หลังจากได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ ณ ศาลากลางจังหวัด
โดยสามารถเข้าร่วมทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

*หมายเหตุ : รายละเอียดและขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม สามารถดูได้จากรูปภาพที่แนบมาได้เลยนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com