ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ดำเนินการเข้าทำการกรอก ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

118 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ดำเนินการเข้าทำการกรอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:IIT) เพื่อส่งรายงานให้กับ สำนักกงาน ป.ป.ช.

ประชาชนทุกท่านสามารถทำการสแกนคิวอาร์โค๊ต ที่แนบมาพร้อมนี้หรือเข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/z5fq3r

 

 

Powered by MakeWebEasy.com