คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

363 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศบาลตำบลท่าสาป จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ และการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com