ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

128 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าสาป จึงขอเชิญผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลท่าสาป คู่สัญญาตามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้
1. ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/z5fq3r
2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)

Powered by MakeWebEasy.com