ประเมินระบบคุณภาพการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2562

381 จำนวนผู้เข้าชม  | 

26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลท่าสาป รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation:EHA) ประจำปี 2562 ในประเด็นเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (รหัสการรับรอง EHA : 1001) และประเด็นเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป (รหัสการรับรอง EHA: 4001) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป
 

Powered by MakeWebEasy.com