โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

293 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดย ะลา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ ื่อชุมชน (Fix it center) โดยออกให้บริการตรวจเช็ค-ซ่ อม มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในวันเวลาดังนี้
-วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
-วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
-วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

Powered by MakeWebEasy.com