ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลท่าสาปที่มีสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Last updated: May 27, 2020  |  39 จำนวนผู้เข้าชม  |  เอกสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าป ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลท่าสาปที่มีสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

Powered by MakeWebEasy.com