ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลท่าสาปที่มีสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

92 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศบาลตำบลท่าป ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลท่าสาปที่มีสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

Powered by MakeWebEasy.com