โครงการ ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

77 จำนวนผู้เข้าชม  | 

3 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าสาปร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาจัดโครงการ ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

Powered by MakeWebEasy.com