เวทีประชาคมเพื่อการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการด้านสวัสดิการต่อผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าสาป

12 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวกิจกรรม

30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าสาปร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดเวทีประชาคมเพื่อการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการด้านสวัสดิการต่อผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าสาป ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

Powered by MakeWebEasy.com