รับสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำตำบล จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

12 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวกิจกรรม

30 สิงหาคม 2562 นายชานนท์ สาและ ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป เป็นตัวแทนรับสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำตำบล จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com