ต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยเพื่อลงพื้นที่ร่วมระดมสมองในการจัดทำ แผนที่ทางวัฒนธรรม

34 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวกิจกรรม

30 สิงหาคม 2562 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ต้อนรับดร.ธนภณ​ วัฒน​กุล และ​ ดร.น้ำทิพย์​ อักษรกุล​ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อลงพื้นที่ร่วมระดมสมองในการจัดทำ แผนที่ทางวัฒนธรรม ( Cultural Mapping ) ในโครงการ " การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกรัฐท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ " ( ทุนวิจัย สกสว. ) ในบริบท " พื้นที่พหุวัฒนธรรมกับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองยะลา จังหวัดยะลา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

Powered by MakeWebEasy.com