ลงพื้นที่มอบบ้านแก่น้องพิการ

96 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 ตุลาคม 2562 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ผอ.รพ.สต.ท่าสาป กำนันตำบลท่าสาป ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาป ผู้บังคับกองร้อย อส.ท่าสาป จิตอาสาในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบบ้านแก่น้องพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมน่าอยู่สำหรับน้องพิการทางสมอง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กชายอับดุลเลาะ เจะหะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Powered by MakeWebEasy.com