ขอแสดงความยินดีกับ นายมะยาเต็ง สาเมาะ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสาคอ ตำบลท่าสาป

195 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศบาลตำบลท่าสาปขอแสดงความยินดีกับ นายมะยาเต็ง สาเมาะ ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสาคอ ตำบลท่าสาป ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562” ในสาขาศิลปการแสดงพื้นบ้าน
และได้รับรางวัลและโล่เกียรติยศในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากับยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Powered by MakeWebEasy.com