พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562

74 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวกิจกรรม

3 พฤศจิกายน 2562 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ โดยในปีนี้ เทศบาลตำบลท่าสาป ได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลตำบลท่าสาปขอขอบคุณทุกๆท่านตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าสาปเสมอมา

Powered by MakeWebEasy.com