ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าสาป (Hand made : Thasap Craft)

406 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จากการสั่งสมประสบการณ์ของชาวบ้านตำบลท่าสาป ผ่านกระบานการเรียนรู้ เลือกสรร พัฒนาและถ่ายทอด สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน ที่บรรจงประดิษฐ์ของใช้ต่างๆด้วยมือ โดยอาศัยความประณีตและพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอดลงบนชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างงดงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

Powered by MakeWebEasy.com