ท่าสาป เมืองพหุวัฒนธรรม

1150 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทศบาลตำบลท่าสาปเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม มีพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันมาแต่ช้านาน เราต่างอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ชีวิต แต่เรายังคงดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างความสามัคคี เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนถาวร

Powered by MakeWebEasy.com