สงกรานต์ท่าสาป

231 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สงกรานต์ท่าสาป หนึ่งในประเพณีไทยที่ถูกสืบทอดและจัดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ณ วัดดิตมงคล วัดแห่งเดียวภายในตำบลท่าสาป ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันธ์ ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ทั้งยังช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา โดยการทำบุญตักบาตร เลื้ยงพระ การปฏิบัติ ธรรมฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ

Powered by MakeWebEasy.com