วิถีชีวิตมุสลิม

320 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิถีชีวิตมุสลิม หมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบัติในชีวิตแต่ละวันของคนที่นับถือศาสนาอิสลามภายใต้บทบัญญัติของคัมภีร์อัล-กุรอานเป็นแบบอย่าง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านพิธีกรรมทางศาสนา การประกอบอาชีพ การศึกษา แม้กระทั่งการกิน การนอน และอื่นๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

สำหรับด้านศาสนา จะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันสามจังหวัดชายแดนชายแดนภาคใต้ มีมัสยิดมากกว่าสองพันมัสยิด ไม่รวมถึงสุเหร่าที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านนับหมื่นแห่ง โดยในตำบลท่าสาปมีมัสยิดทั้งสิ้น 8 แห่ง เสียงอาซานนำการละหมาดจะดังก้องกังวานทั้งหมดห้าเวลา ได้แก่ เริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ช่วงที่ยง ช่วงเย็น ช่วงหัวค่ำ และเวลาค่ำจนถึงก่อนฟ้าสาง การอาซานแต่ละครั้งจะเป็นการย้ำเตือนและควบคุมให้มุสลิมประพฤติตนในหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด เหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงรูปธรรมการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมบูรณ์

Powered by MakeWebEasy.com