นายกชวนเล่น

473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เด็ก คือ อนาคตของชาติ เราต่างได้ยินคำนี้มาเป็นเวลานาน เทศบาลตำบลท่าสาปจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2562” ขึ้น เพื่อจุดประสงค์หลักคือ ให้เยาวชนภายในตำบลเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากให้เด็ก ๆ ออกห่างจากจอโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักความรักความสามัคคี รวมถึงได้อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากความทรงจำ

Powered by MakeWebEasy.com