หนังตะลุง เต็งสาคอ แห่งท่าสาป

920 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หนังตะลุงหรือวายังกูเละ แห่งตำบลท่าสาป

วายังกูเละ คือ หนังตะลุงของชาวไทยมุสลิม เป็นศิลปะการเล่นเงาของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่า วายังกูเละ ได้รับแบบอย่างมาจากอินโดนีเซียโดยผ่านทางคาบสมุทรมลายู ส่วนอินโดนีเซียรับแบบอย่างมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง

วายังกูเละเป็นการแสดงที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนมลายูในพื้นที่เป็นอย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับหนังตะลุงของชาวภาคใต้ในพุทธศาสนา เพราะวายังกูเละ ก็คือ หนังตะลุง เป็นการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก วัฒนธรรมพื้นถิ่น แนบชิดสนิทสนมไปกับความเป็นพื้นบ้าน เข้าไปอยู่ในจิตใจของชาวบ้านยิ่งกว่าการแสดงชนิดใดๆ ความแตกต่างกันระหว่าง หนังตะลุง กับวายังกูเละ มีเพียงไม่กี่ประการ คือ ภาษาที่ใช้เป็นสื่อ วายังกูเละ ใช้ภาษามลายูในการแสดง จังหวะ และ ท่วงทำนองเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงจะหนักไปในทางเพลงมลายูมากกว่า และตัวหนังของวายังกูเละมีตัวหนังชวา ซึ่งเป็นตัวหนังที่ใช้รูปหน้าด้านข้าง ไม่หันหน้าตรงแบบตัวหนังไทย และหน้าตาดูไม่เหมือนหน้าตาของมนุษย์อันเป็นไปตามหลักศาสนา

หากเอ่ยชื่อหนังตะลุงหรือวายะกูเละที่ขึ้นชื่อของตำบลท่าสาป คงหนีไม่พ้น หนังเต็งสาคอ ตะลุงบันเทิง ศิลปินหนังตะลุงพื้นบ้าน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายมะยาเต็ง สาเมาะ อายุ 41 ปี นายหนังตะลุงของคณะ "หนังเต็ง สาคอ ตะลุงบันเทิง" ผู้สืบทอดศิลปะการเล่นหนังตะลุงมาจากรุ่นพ่อมาเป็นเวลากว่า 18 ปี โดยผู้เป็นพ่อที่คนชายแดนใต้รู้จักในนาม "หนังตะลุงอาแว สาคอ" ซึ่งเป็นหนังตะลุงรูปแบบของชาวมลายูที่กำลังจะสูญหายไป หากไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง

นอกจากเป็นครูนายหนังตะลุงแล้ว ยังหาเวลาว่างจากการรับเล่นหนังตะลุงเพื่อเป็นรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัว ไปสอนการแกะสลักตัวหนังตะลุงให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยาย และสอนเกี่ยวกับศิลปะพื้นที่ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน

Powered by MakeWebEasy.com