มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

39 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป รุ่นที่ 4-6 ประจำปี 2562 โดยมีนายดานียา เจ๊ะสนิ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาป นายชานนท์ สาและ ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป และนักเรียนทั้งหมดจำนวน 42 ท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป

โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มทักษะชีวิตที่จำเป็น ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ร่วมถึงกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

Powered by MakeWebEasy.com