กิจกรรม “สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง เทศบาลตำบลท่าสาป”

23 จำนวนผู้เข้าชม  | 

3 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลท่าสาปจัดกิจกรรม “สังสรรค์ฉันท์พี่น้อง เทศบาลตำบลท่าสาป” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้ามีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และช่วงค่ำเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ จับฉลากของรางวัล และยังมีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และเกิดบรรยากาศแห่งความสนุกภายในองค์กร ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com